Ochrana osobných údajov

Ak ste môj zákazník, odberateľ novinek, či návštěvník webu,
dávate mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a 
zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami,
ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).
Kto je správca?

Som Katarína Mikulíková, Čáčovská cesta 5314/127, Senica, nar. 25.11.1984
 a prevádzkujem  webovú stránku katarinamikulikova.sk

Vaše
osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje
spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadné dalšie
osoby, ktoré mi  so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať
na e-mail: kontakt@katarinamikulikova.sk
Prohlasujem
 že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a 
GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to
hlavne oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu,
plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnost eště pred zahájením spracovania
osobných údajov,
umožním vám a budem vás podporovať v uplatnení a plnení vašich
práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR
Rozsah osobných údajov a účely spracovania:
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujúcich
dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno  potrebujemk plneniu zmluvy
(napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanieí online kurzu, atď, dodanie tovaru.
● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme,
aby sme vyhoveli zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing - posielanie noviniek
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich
najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zaslanie obchodných
sdělení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene 
predpokládám, že vás moje novinky zaujímajú.
Ak nie ste mojim zákazníkom, posielame vám newslettery iba na základe vašeho
súhlasu, po dobu X let od udělení. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať
použitím odhlasovacieho odkazu v každom poslanom e-maili.
● pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky
tretích osôb alebo využiťe-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na 
Facebooku, a to po dobu X rokov od udelenia súhlasu. Tenje možné samozrejme kedykoľvek
odvolať prostrednictvom mojich kontaktných údajov.
● fotografická dokumentácia 
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčanej doby, pokiaľ zákon nestanoví
dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som  v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.
Cookies
Pri prochádzaní mojich webových stránok zaznamenávame vau IP adresu,ako dlho
sa na stránke zdržíte a za ktorých stránky prechádzate. Používánie cookies pre meranie
návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazeniu webových stránok vnímam, ako svoj
oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie
služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracováváné len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky ide prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných
údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chráním osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré
odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chráním ich ako keby boli moje vlastné.
Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne  známe) technické a 
organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných
údajov.
Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť

vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť
lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia následujúcích platforiem:

MioWeb, FAPI, 
Facebook
Google
MailerLite

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie
pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade
pri výbere, buduem na spracovateľov  klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu
spracovania ako na seba.
Predávanie dát mimo EU
Celé spracovanie osobných údajov bude robené na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných
údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z 
týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostrednictvom e-mailu.
Máte právo na informácie, ktoré je splnené už touto informačnou stránkou so zásadami
spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím do 30dní, aké
vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uznáte svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte
právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na omedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ si myslíte, že
spracovam vaše nepresné údaje,  že robím
spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námitku
proti spracovaní.
Omedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z 
newsletteru omedzujete účel spracovania pre posielanie obchodných zdelení.)
Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať
rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám, pošlem
v strojovo čítateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.
Právo na výmaz (byť zapomenutý)
Vaším daľším právom je právo na výmaz. Nechcemi na vás
zapomenúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V tom prípade
vymažem všetky vaše osobné údaje od seba/ zo svojho systému aj zo systému
všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30
dní.
V niektorých prípadoch som vázaná zákonnou povinnosťou a napr. musím
evidovať vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda
vymažem všetky osobné údaje, ktoré niesú vázané iným zákonom. O 
dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.
Sťažnosti  Úradu na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte
právo sa so svojou  sťažnosťou  obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi
rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení  informovať mňa,
aby som  s tým moha niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zaselania newsletterov a obchodných zdelení
E-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby vám posielam ak ste môj zákazník na 
základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazník ešte nieste, posielam vám ichiba na základe vášho súhlasu. V oboch
prípadoch môžete ukončiť odber stisknutím odhlasovacieho odkazu v 
každom e-maili.
Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktoří budú
spracovávať Vaše osobné údaje, jsú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných
údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie
Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových
vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej
tretej strane.